Niet-lineaire tijdsdomeinanalyses

Aardbevingsbestendige constructies

Binnen VORM4 Ingenieurs is ruime kennis en ervaring aanwezig voor het uitvoeren van seismische berekeningen.

Wij hebben ruimschoots ervaring met een grote verscheidenheid aan rekenmethodieken, waaronder de Niet-lineaireTijdsdomeinanalyse (Non-Linear Time History Analysis). Deze methode, ook wel bekend als NLTH, biedt de meest accurate resultaten van alle rekenmethodieken. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de dynamische effecten, maar ook met de materiaal- en geometrische niet-lineariteiten. Deze benadering is met name effectief bij de analyse van bestaande bouwwerken.

Onze berekeningen en analyses worden uitgevoerd volgens de geldende normen en richtlijnen, waaronder de NPR9998. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze analyses en eventueel benodigde versterkingsmaatregelen voldoen aan de veiligheidsnormen. In overleg worden de versterkingen getoetst op haalbaarheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid.

In opdracht van onze partners en opdrachtgevers verzorgen we het gehele versterkingsproces van Opname, Engineering en Bouwbegeleiding. De bewoners staan hierbij centraal in het versterkingsproces. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de constructieve veiligheid van bouwwerken in het aardbevingsgebied.

Meer weten over dit project?

Bekijk de website
Locatie
Opdrachtgever
Aannemer(s)