Validaties

Aardbevingsbestendige constructies

Groningen ervaart aardbevingen als gevolg van de gaswinning, wat heeft geleid tot strengere eisen voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Om aan deze normen te voldoen heeft het VORM4-team geïnvesteerd in de meest geavanceerde berekeningsmethode: de niet-lineaire tijdsdomeinanalyse. Deze benadering stelt ons in staat om o.a. metselwerkconstructies, houten constructies en de bijbehorende verbindingsmiddelen te beoordelen op hun aardbevingsbestendigheid.

Validatieproces:

Ons toegewijde team heeft intensieve validaties uitgevoerd op verschillende niveaus:

o  Fase 1 (In-het-vlak analyses): Grondige beoordeling van constructieve elementen in het horizontale vlak.

o  Fase 2 (Uit-het-vlak analyses):Diepgaande analyse van constructieve elementen in het verticale vlak.

o  Fase 3 (Dakconstructie dynamische en quasi-statische proef): Gedetailleerde evaluatie van de dynamische respons van dakconstructies.

o  Fase 4 (Compleet bouwwerk): Volledige integratie van alle componenten voor een uitgebreide validatie.

 Laboratoriumtest en Kalibratie:

Ons validatiewerk is gericht op het reproduceren van laboratoriumtestresultaten in een rekenkundig analytisch model. De materiaalmodellen zijn vervolgens zorgvuldig gekalibreerd waarbij de numerieke modellen zijn verfijnd met praktische gegevens waaronder bestaande scheurpatronen, geometrische afwijkingen en andere relevante factoren, waardoor scheurvoortgang in de tijd, optredende verplaatsingen en krachten kunnen worden geanalyseerd.

 Goedkeuring en Resultaten:

De analyseresultaten, vergeleken met de werkelijke laboratoriumresultaten, tonen de validatie van de berekeningsmethode. Dankzij deze inspanningen kreeg ons team toestemming om niet-lineaire tijdsdomeinanalyses uit te voeren voor o.a. Nederlandse overheidsinstanties.

Meer weten over dit project?

Bekijk de website
Locatie
Opdrachtgever
Aannemer(s)